File_000 (1).gif
 • TikTok
 • Spotify
 • iTunes
 • White YouTube Icon
 • White Twitter Icon
 • White Instagram Icon

PRESS

 • TikTok
 • Spotify
 • iTunes
 • White YouTube Icon
 • White Twitter Icon
 • White Instagram Icon
Screen Shot 2021-04-17 at 8.08.49 PM.png

Popular TV

Screen Shot 2021-04-17 at 7.57.24 PM.png

Peachy Magazine

Screen Shot 2021-04-17 at 7.57.02 PM.png

The Knockturnal

Screen%20Shot%202021-04-01%20at%208.13_e

FAME Magazine

Screen Shot 2021-04-17 at 8.19.10 PM.png

NOCTIS Magazine

DD%20PILL_edited.jpg

Popular TV

KVN_0305_edited_edited.jpg

Nocturnal Times

5E6E19E5-4FC4-44B1-85C9-6A5AF4FC73F5.JPG

Noctis Magazine

IMSPHOTO.JPG

Fame Magazine

KVN_0266.jpg

Get it Shared

94AD0274-98C2-49B8-92C7-7AF3CDF42ABF.JPG

It's Peachy Magazine

KVN_0285.jpg

Purple Melon

TaraJam-PressPhoto.jpg

Dancing Astronaut 

Screen Shot 2021-01-27 at 4.51.21 PM.png

Nocturnal Times

Screen Shot 2021-01-27 at 4.58.24 PM.png

EDM Sauce

Screen Shot 2021-01-27 at 5.10.12 PM.png

KAZI Magazine

Screen Shot 2021-01-27 at 5.09.28 PM.png

MUSIC CROWNS

Screen Shot 2021-01-27 at 5.08.38 PM.png

DAILY BEAT